Main Page Sitemap

Psykoterapiutbildning uppsala universitet


psykoterapiutbildning uppsala universitet

andt samt studiemiljö och studievanor. Både behörighetskrav och meritvärdering kan variera mellan olika påbyggnadsutbildningar. Nedanstående utbildningar har examensrätt för psykoterapeututbildning (2016, i alfabetisk ordning Ericastiftelsen. Du ska även ha erfarenhet av individuella samtalskontakter. Steg 1-utbildningarna som då var statligt reglerade. Samverkan och aktivt deltagande i nätverk inom och utanför universitetet ingår samt informationsinsatser och deltagande vid mässor för nya studenter vid terminsstart. Studenthälsan är en enhet inom Studentavdelningen, vår uppgift är att förebygga och avhjälpa hälsorisker och hälsoproblem som är relaterade till studiesituationen. Som fristående kurser ges. Arbetet är självständigt samtidigt som du även är en del av ett multiprofessionellt team som arbetar mot gemensamma mål och utvecklar verksamheten. Hemsida: Psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna (Stockholm, Göteborg och Lund gruppsykoterapi (Stockholm) samt familjeterapi (Stockholm evidens AB, packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg, vuxenutbildning uppsala navet tfn. Önskvärt/meriterande i övrigt: Kompetens inom övriga livsstilsfrågor samt organisation och arbetsmiljö är meriterande.

Examination av kunskaper sker skriftligt och muntligt i form av skrivningar, rapporter, förhör och redovisningar. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället.

Med anledning av en peter lundmark pensionsavgång söker vi nu en kurator som har intresse för att arbeta med unga vuxnas problematik utifrån den verklighet studenter möter. Utöver detta ger institutionen även specialutformade uppdragsutbildningar genom avtal med juridiska personer. Det är dock endast legitimerade psykoterapeuter som självständigt får bedriva psykoterapeutiskt arbete. Uppsala universitet har.000 studenter,.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor. Grundnivå eller avancerad nivå? Odengatan 9, 114 24 Stockholm, tfn. Antagning sker utifrån tidigare meriter och efter intervju. Institutionens största utbildningsuppdrag är, psykologprogrammet och institutionen står som värd för. Psykiska, sociala eller andra problem. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Tidigare gjordes detta genom.k. Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Psykoterapiutbildning uppsala universitet
psykoterapiutbildning uppsala universitet

Granit kantsten uppsala
Netonnet uppsala boländerna
Förskola swedenborgsgatan uppsala


Sitemap