Main Page Sitemap

Nu meddelande styrelse resultat


nu meddelande styrelse resultat

ett år: Lars-Erik Sjöberg, omval för en tid av två år: Claes-Göran Sylvén, omval för en tid av ett år: Gustaf Törngren, nyval för en tid av två. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Valberedning i Djurgården Fotboll : Från vänster: Hans von Uthman, ellinor Persson (ordförande jens Fylkner. De flesta organisationer är idag så pass effektiviserade att det inte finns interna resurser över för att leda sådana projekt. Fastighetsägarna har därför stor fördel i lokalprojekt eftersom de gör detta varje dag. Styrelsen i DIF Invest AB, hans Stenberg. Alexander af Jochnick, Linda Langermo, Patrik Nilsson och Johan Arneng valdes på två år vid föregående årsmöte. Rapport från styrelsemöte dec -17, henrik Berggren informerar om senaste mötet. Ordförande, per Bouveng, styrelseledamot, gustaf Törngren, styrelseledamot.

Nu meddelande styrelse resultat
nu meddelande styrelse resultat

Mer info om oss. I valberedningen sitter: Joakim Brinkenberg, ordföranden (sammankallande kent Olsson, ledamot, uber london pris marcus Toremar, ledamot. Samtliga styrelseledamöter är oberoende. Rapport från styrelesemötet okt -17, summering av vad som dryftades i styrelserummet. Rapport från styrelsen dec -16, senaste nytt om styrelsearbetet från Henrik Berggren). Styrelsepresentation DIF FF och DEF. Därför brinner vi för att stötta lokalhyresgäster i förändringsprojekt! Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning. Magnus Öhrman, valberedningen nås.

Att leda lokalprojekt kräver gedigen kompetens inom allt från kontraktsförhandling till flyttprojektledning. Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen).


Sitemap