Main Page Sitemap

Medeltemperatur uppsala juli 2018


medeltemperatur uppsala juli 2018

den 25 bjöd på femsiffrigt antal blixtar, dryga 12 000. Eländes, elände, elände Mängder av mer eller mindre utbredda skogsbränder härjade i landet i mitten av månaden. Enligt Uppsalaserien förekommer det 27 dagar under majmånaderna som har en dygnsmedeltemperatur över 20 grader, fem av dessa har inträffat sedan 1889. Varken maxtemperaturer som i föregående bild eller dygnsmedeltemperaturer som kan ses nedan, är extremt höga för årets maj.medeltemperatur uppsala juli 2018

Prognos varje timme; Ut kad; Helg; M nads versikt; Nuvarande v derlek; Mina tidigare platser.
Under loppet av typiska Juli b rjar l ngden p dagen gradvis minska av ca 108 minuter.

Temperatur och v der det senaste dygnet i Uppsalamedeltemperatur uppsala juli 2018

Karta över uppsala akademiska sjukhuset
Mekonomen verkstad uppsala öppettider
Samariterhemmets vårdcentral uppsala öppettider

Observationerna har därför korrigerats för att få en så homogen mätserie som möjligt. I samband med den senaste flytten av mätplatsen i januari 1998, gjordes samtidiga mätningar vid den gamla mätplatsen i Observatorieparken under. Här samtliga officiella regnmängder på 40 mm eller mer under ett dygn: 59 mm i Ånge-Parteboda i inre Medelpad den 14, 44 mm i Lobonäs i nordvästra Hälsingland den 19, 97 mm i Storön den 21, 42 mm i Höglandsbodarna i östra Medelpad den. Stationsinformation Uppsala, temperaturen i Uppsala hämtas från Institutionen för geovetenskaper - Meteorologi vid Uppsala Universitet. De meteorologiska observationerna i Uppsala inleddes 1722. I övrigt var det torrt, mycket torrt och lokalt extremt torrt som gällde om man jämför med normalvärdena för referensåren 19611990. Sett till trenden kommer vi inte att slå något värmerekord genom höga temperaturer de närmaste åren.

Medeltemperatur uppsala juli 2018
medeltemperatur uppsala juli 2018

Biff uppsala, Schenker uppsala jobb,


Sitemap