Main Page Sitemap

Linköping parkering avgift


linköping parkering avgift

av- och påstigning. Du slipper biljetter, att köa vid automater och att hålla reda på parkeringstider. Bussparkering, det finns bussparkeringsplatser i omedelbar anslutning till stadskvarteren utmed Majgatan. Även på Valla gård finns möjlighet till parkering för 5 kr /timme. Så jobbar vi med nyheter.

LinPark - Dukaten Parkeringlinköping parkering avgift

Tidningen Östgöta Correspondenten grundades 1838 av Henrik Bernhard Palmaer. Man kan endast betala med kort i parkeringsautomaterna. Med bland annat Östgöta Correspondenten, och Linköpings-Posten är Mediehuset Corren Östergötlands största nyhetsförmedlare. Det finns också några parkeringsplatser/ställplatser utmed Stratomtavägen på Valla gård. Ansvarig utgivare för : Maria Kustvik, tf nyhetschef för : Nils Gruvebäck, chef för videoredaktionen: Emelie Looyenga, policy. För mer info, ring. Vändmöjligheter finns på den iordningställda vändplatsen i höjd med Vickergatan. Välkommen till enklare parkering!

Observera att biltrafik inte är tillåten inom museiområdet! På platserna utmed Malmslättsvägen gäller 2 timmars fri parkering. Kvitto kommer direkt via e-post och inga extra kostnader tillkommer, du betalar bara för den tid du parkerar.


Sitemap