Main Page Sitemap

Bygglov umeå väven


bygglov umeå väven

angående kommunens och Balticgruppens projekt Väven i Umeå AB och jag behöver nu några kompletterande handlingar. Så står det inte i de gamla hyresavtal jag beställde för två år sedan. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Svar: Köpen av mark i kvarteret och på kajplan följer alla samma värdenivå och grundas på värdering utförd av NAI Svefa. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. I media har det figurerat uppgifter om att Balticgruppen ska hyra en våning även i den huskropp som ska stå närmast älven. Vilken blev den totala kostnaden som Väven tog över enligt denna punkt?

Broarna runt umeå
Droskan umeå öppettider

Egentligen är jag inte intresserad av avtalen i sig utan vad Vävens kostnad blir för respektive bygge, som hyran sedan ska grunda sig. Jag skulle behöva veta vilken summa Nai Svefa kom fram till och vilken summa som till slut betalades av Väven för inköpet av fastigheten inom kvarteret Heimdal. I hyresavtalen (de gamla som jag har) står det att hyran skall uppgå till nio procent av byggkostnaden för projektets verkliga kostnader. Jag vill veta hur mycket Väven betalade för det område på strandsidan av Strandvägen, på kajplan, där ena delen av bygget äger rum samt vem som var säljare. Jag behöver det/de avtal Väven tecknat med byggföretag för de respektive entreprenaderna. Umeå är en kulturstad i Europa. Svar: kr till säljaren Umeå kommun. I kvarteret har Väven i Umeå AB ingått två köpeavtal. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. I punkt.8 i aktiägaravtalet står att bolaget ska ta över Balticgruppens kostnader för förstudier, arkitektuppdrag.m. Är det något som ingår i projektets verkliga kostnader utöver själva byggentreprenaden?

Mvg umeå öppettider nyår
Swedbank umeå mariedal
Begagnat umeå


Sitemap