Main Page Sitemap

Humanistiska sektionen uppsala


humanistiska sektionen uppsala

och att bidra till att utveckla utbildningarnas kvalitet. De kan även stötta dig i frågor om arbetsmiljömässig och psykosocial trygghet. Därför utlyser vi en tävling för att hitta en logga till föreningen. Humanistiska teatern is the newest addition to the campus at Uppsala University; an arena designed to stimulate open and democratic dialogue, for faculty and public alike. 7) har studenterna rätt att utöva inflytande vid universitetet, och de har även rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker. Jag vill vara med och påverka. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Wenn du auf unsere Website klickst nytt operahus i stockholm oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Föreningar/studieråd - sabm, studieråd för ABM - Fjölnir, förening för arkeologi och antik historia - Historikerstudenterna - Salongen, förening för konst - Etnograferna, förening för etnografi och antropologi - Filosofiska kårföreningen, studieråd för kultur- och samhällsanalysprogrammet - Litteraterna, förening för litteratur och. Telefon till kontoret:, mail till ordförande: m at Mail till studiebevakare: m at (studiebevakare med fallansvar) m at (studiebevakare med sektionsansvar) Om du vill engagera dig Som engagerad i Uppsala studentkår får du möjligheten att vara med och påverka din utbildning, samtidigt som du får. Enligt högskolelagen (2 kap.

Studiebevakarnas kontor ligger på Engelska parken i rum 7-1016, i korridoren bakom Matikum. Studiebevakare representerar alla studenter vid sektionen och deras uppdrag går bland annat ut på att se till att utbildningarna på sektionen håller en viss kvalitet och att universitetet följer de regler och riktlinjer som finns. I slutet av varje månad har sektionen också medlemsmöte, där representanter från alla föreningar bjuds in att närvara. Det finns många sätt att engagera sig på du kan engagera dig högt och lågt, mycket eller lagom!

Landstinget i uppsala fastigheter, Uppsala Valborg live,

Studiebevakarna kan svara på studierelaterade frågor, samt förmedla synpunkter och klagomål till lärare och annan personal på institutionen. Sektionsrådet, sektionsrådet är Humanistiska sektionens högsta beslutande organ. Vinnaren får, utöver äran, även ett presentkort värt 200 kr på en bokhandel! Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. This is not a space for passive audiences, but a place where everyone can participate within the intimate grandeur of the amphitheatre setting. Kom och knacka på eller maila till oss så bokar vi tid för ett samtal! Ett av kårens mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt inflytande över din utbildning, exempelvis genom att sätta press på institutionerna och universitetet. Studiebevakarna, studiebevakning handlar i korta ordalag om påverkansarbete gentemot universitetet för att förbättra studenternas villkor. Hur kontaktar jag er? If you continue to use this site we will assume that you are happy with. Detta görs genom regelbundna möten varannan vecka, sektionsgemensamma evenemang och genom att dela ut projektbidrag till föreningar. För att få mer information om lediga uppdrag kontakta ordförande Robin Pelgrom på.

Humanistiska sektionen Uppsala Studentkår
Humanistiska sektionen - Home Facebook

Älska mig anbud uppsala
Duvan hotell uppsala


Sitemap