Main Page Sitemap

Språkverkstaden uppsala


språkverkstaden uppsala

Svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik. Du kan få kurslitteraturen inläst som talbok, anteckningsstöd vid föreläsningar och lektioner samt viss anpassning vid examinationen,.ex. Syftet är att ge hjälp till självhjälp och hjälpen är kostnadsfri. Språkverkstaden utreder heller inte om du har dyslexi.

Handledningen går till på samma sätt som för de studenter som inte har läs- och skrivsvårigheter, men kan pågå under en längre tid. Om du har problem med att läsa och skriva och kanske misstänker att du har dyslexi kan du göra en utredning. Längre tid vid skriftlig tentamen. Ta kontakt med en vårdcentral för att få remiss till exempelvis en logoped. Du måste arbeta aktivt med texten mellan handledningstillfällena. Aktiviteter varje år: Ca 1000 handledningstillfällen per år (en verksamhet som ständigt växer).

Om, språkverkstaden, språkverkstaden, uppsala universitet Hur går handledningen till?, språkverkstaden, uppsala universitet


Sitemap