Main Page Sitemap

Masinska skola bor profesori


masinska skola bor profesori

obrazovno-vaspitnog rada; reprezentativni objekat fiskulturne sale (jedna velika i dve male sale ukupne povrine 1 320 kvadratnih metara sa odgovarajuom opremom i sportskim rekvizitima, prua idealne uslove za realizaciju nastave. Tehniar drumskog saobraaja, voza motornih vozila. Profil, broj mesta, minimalan broj bodova, geoloki tehniar landgång helsingborg za istraivanje mineralnih sirovina.54. Profil, broj mesta Minimalan broj bodova Mainski tehniar za kompjutersko konstruisanje.03 Mainski tehniar motornih vozila.94 Administrator raunarskih mrea.79 Elektromonter mrea i postrojenja.66 Elektromehaniar za maine i opremu.41 Tehniar drumskog saobraaja.08 Voza motornih vozila. Profil, broj mesta, minimalan broj bodova, tehniar za dobijanje metala.55.

masinska skola bor profesori

masinska skola bor profesori

Tehniar za zatitu ivotne sredine.50, rudarski tehniar za pripremu mineralnih sirovina dualno.04, tehniar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju.01, bodovi za upis - Konkurs 2016/2017. Ova odluka je usledila zbog manjka kolovanog i strunog kadra u ovoj oblasti. 19210 Bor, zeleni bulevar, zato mnogi putevi vode u Mainsko-elektrotehniku kolu? Smetena u zgradi bive kasarne, kola je do danas obrazovala preko 10 000 uenika. Mainski tehniar motornih vozila.63, administrator raunarskih mrea.44, elektrotehniar energetike.18, tehniar drumskog saobraaja.13, voza motornih vozila.81, bodovi za upis - Konkurs 2016/2017. Mainski tehniar motornih vozila.85, administrator raunarskih mrea.51, elektrotehniar energetike.34, tehniar drumskog saobraaja.44, voza motornih vozila.66, konkursi OD prethodnih godina - Mainsko-elektrotehnika kola - Bor. Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greka u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme. Godine pod ovim imenom i obrazuje kadrove mainske i elektrotehnike struke, prvenstveno za potrebe Rudarsko-topioniarskog basena Bor. Mainsko-elektrotehnika kola u Boru, osnovana je 1990. Kola raspolae sa preko 11000 m2 prostora. Od toga je oko 5000 m2 uionikog prostora, oko 4000 radionikog prostora i preko 2000.


Sitemap