Main Page Sitemap

Finansiell rådgivning lundar


finansiell rådgivning lundar

olika typer av förvaltning och då kan vi hjälpa till med att utvärdera vad som passar bäst för de olika delarna. Genom att klicka på OK samtycker du till att cookies används för detta ändamål. När å andra sidan en näringsidkare lämnar övergripande råd till en konsument om hur denna skall organisera sina ekonomiska förhållanden, bör de långtgående krav som lanseras i betänkandet gäller oavsett om råden avser placeringar i finansiella instrument eller annat, till exempel skatteplanering eller finansieringslösningar. För andra typer av finansiell tjänster, såsom bankinsättningar, är konsumentens risk mindre. SvJT 2003, finansiell rådgivning till konsumenter 87dock anledning även till vissa kritiska synpunkter.

Please try again later. Från föreläsning på kursen Tryggare ekonomi på äldre stockholm stadion 7 juli 2018 dar. Om aktieandelen skall tillåtas variera, vem skall i så fall ansvara för allokeringen? Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Lancelots finansiella rådgivning går ut på att hjälpa företag, stiftelser och familjer med större förmögenheter att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Som motivering för denna begränsning anförs i betänkandet att tillämpningsområdet bör avgränsas till vad som motiveras med hänsyn till de intressen som framstår som skyddsvärda från konsumentsynpunkt.4 Från denna utgångspunkt bör tillämpningsområdet, fastslår utredaren, begränsas till att omfatta sådan finansiell rådgivning som rör finansiell verksamhet. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda vår webbplats, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats kan vara begränsad.


Sitemap