Main Page Sitemap

Teknisk matematik LTH kurser


teknisk matematik LTH kurser

för matematiskt arbete. DU läser mycket av utbildning på LTH:s. Civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik riktar sig till dig som är extra intresserad av matematik och dess tillämpningar. Under fjärde och femte året väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. All information för dig som läser en aktuell kurs finns i [email protected] Det finns idag många nya områden, t ex inom bioinformatik, IT, medicin och ekonomi, där det behövs avancerad matematik som ofta ännu inte är färdigutvecklad. Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart.

Bioteknik lund kurser
Malmö högskola kurser vt 2018

Under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser. Här hänvisar vi till respektive kurshemsida. If the course information here is in English, the course is taught in English. Eftersom den matematiska kompetensen är eftersökt kommer forskning att kunna göras inom ett brett fält av vetenskaper. Det är därför alla studenter kommer i kontakt med matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Programmet präglas också bland annat av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik. See the menu choices or LTHs curriculum! Specialiseringarna är: Beräkning och simulering, biologisk, ekologisk och medicinsk modellering. Du får utveckla din problemlösningsförmåga samt din förmåga att arbeta matematiskt med många olika typer av problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer.

Föreningen uppsala tekniska fysiker
Pole dancing kurser stockholm


Sitemap