Main Page Sitemap

Sydsamiska bor


sydsamiska bor

lånats till finskan som Kiiruna och sedan från finska till svenska som Kiruna. Isbn X Hansegård, Nils Erik (2000). 44 Det samiska språkets ställning i Sverige regleras sedan 2009 av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 2 Nordsamiska och sydsamiska skiljer sig åt ungefär lika mycket som svenska och isländska, medan skillnaden mellan den centrala lulesamiskan och den centrala finnmarkssamiskan är ungefär lika stor som mellan svenska och norska. Sverige, Norge och, finland samt, kolahalvön i Ryssland. Antingen var finska och samiska fortfarande ett enda språk, eller också har samiskan fått sina baltiska lånord via finskan. Sverige erkänner samernas ställning som ursprungsfolk eller urfolk. Under slutet av 1900-talet stärktes samiskans ställning betydligt.

Kronborgsgatan helsingborg
Gac Göteborg
Tåg göteborg örebro stockholm förseningar
Badhuset borås alideberg

Arkiverad från originalet den 7 december 2010. Tåten om Odd feigsson (vars äldsta bevarade version är från 1200-talet nämner handelskontakter mellan nordbor och samer (eller Finnar) under 1000-talet. Efter Leems död återinfördes emellertid danska som undervisnings- och kyrkospråk och i början av 1800-talet kunde nästan inga präster samiska. Isbn Brøndum-Nielsen Johannes, Wiklund Karl Bernhard, red (1947). 20 000 bor i Sverige. 10, Lapperne ; Lapparna. 209-224, Editions Rodopi.V.


Sitemap