Main Page Sitemap

Lund kyrkan


lund kyrkan

del menar bbq steakhouse i stockholm meny dock att kolonnen ska föreställa bibelns Simson då han fattar om en pelare i guden Dagons tempel. Uret spelar två gånger om dagen, klockan.00 och.00 varje dag, förutom söndag då den tidigare spelningen sker.00 för att inte störa högmässan.

Högkorets tak domineras av en sex meter hög absidmosaik föreställande Jesu återkomst, i gestalt av en Kristus Pantokrator. Kryptan kännetecknas av sina många och tätt ställda pelare; de skiljer sig mycket från varandra stilmässigt. Den största är läktarorgeln som byggdes av det danska företaget Marcussen Søn. Uret ingår i en grupp senmedeltida astronomiska praktur som förekommer i Hansastäderna i norra Tyskland och Polen, och som ingående har studerats och beskrivits av den tyska forskaren Manfred Schukowski. Cinthio, Erik: Lunds domkyrka under romansk tid. Också Lunds kommuns officiella firande av Sveriges nationaldag har vid ett antal tillfällen ägt rum i domkyrkan. Domkyrkans torn, ibland kallade "Lunna pågar", är 55 meter höga. Under denna finns montrar med lund hotell finn bland annat äldre biblar till allmän beskådan. Då byggdes ju den kyrka som utgör navet i församlingen som nu måste byggas. Den tillverkades vid 1400-talets slut av Harmen Bonstede i Hamburg.

Man kan fortfarande se märken efter monteringsanvisningarna. Enligt Carl Georg Brunius skedde det också vid återuppförandet en hel del avvikelser vid nyuppmurningen jämfört med det ursprungliga utseendet. Domkyrkans nattvardssilver tillverkades 1995 av Magnus G:son Liedholm och förvaras i ett skåp i dopkapellet. Mellan åren 15 restaurerades kyrkan av Adam van Düren.

Lena lundgren röd gävle
Kyrkans hus kaplansgatan 1 gävle


Sitemap