Main Page Sitemap

Från streckkodsmasken


från streckkodsmasken

en streckkodsstandard,.ex. Stegen ovan är exempel på hur du skapar streckkodsmasker för produkter, men de visar också hur du kan skapa streckkodsmasker för alla andra streckkodstyper som stöds. EAN-licenskod, platshållare för EAN-licens utfärdad för EAN-licenskoder.

Ange värden i fälten Mask-ID och beskrivning och välj en streckkodsmask fältet typ. Butik Lagerhantering Streckkoder och etiketter Streckodsinställningar. Ställ in streckkodsmasktecken, ställ in streckkodsmasker, konfigurera streckkodsinställningar. Du kan också samla in och visa statistik över försäljningen per variant.

Färja från stockholm till gotland, Från malmö flygplats till köpenhamn, Billiga tågbiljetter till stockholm från göteborg, Tåg från brussels airport till brugge,

I fältet Mask*ID väljer du masken "Produkt" som skapats tidigare. Följande avsnitt beskriver steg. Masker består av tecken som fungerar som platshållare som anger formatet för streckkoder som ska skapas. Kupongkod, anger kupongkod för en streckkod som används för att lägga till en rabatt i en butiksorder. Produkter kan ha fler än en streckkod. Definiera streckkodsmasker När du anger streckkodsmasktecken för nödvändiga streckkodsmasker, går du till Butik Lagerstyrning Streckkoder och etiketter Streckkodsinställningsmask. Tidigare: Anger en rabattkod för en streckkod som används för att lägga till en rabatt i en kassatransaktion. Streckkoder kan innehålla vikt eller priset på produkten. Ange jönköpings butikscentrum värden i fälten Streckkod inställning och *Inställning.


Sitemap