Main Page Sitemap

Trafikinformation e6 lund


trafikinformation e6 lund

östligare sträckning. Man har efter år 2000 infört ett tredje körfält i båda uppförsbackar, så det blir ett för lastade långtradare som går långsamt uppför, ett för olastade lastbilar eller långsammare personbilar och ett för snabbare. Det bekräftas av (minst) sju kvarvarande eller på senare år nedlagda bensinstationer längs denna sträcka: Caltex, Shell, Esso, BP, Gulf, IC och Caltex igen. Detta är tillsammans med E20 en del i den viktiga motorvägen mellan Köpenhamn och Oslo via Göteborg.

Detta skedde på lokalt initiativ redan 1994 då skyltar av danskt snitt monterades. Trafikhändelser och eventuella störningar för pendlare och vägtrafikanter mellan Göteborg, Kungsbacka och Varberg via. Sträckan Rabbalshede-Håby saknar vägrenar. Motorvägen slutar vid en cirkulationsplats i Maglarp luftkvalitet stockholm pm2 5 utanför Trelleborg. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.


Sitemap