Main Page Sitemap

Klimatklivet umeå


klimatklivet umeå

directions. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och färgaffär kungsgatan uppsala ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Naturvårdsverket har sedermera låtit göra en utvärdering av Klimatklivet, som bland annat pekade på vissa metodologiska problem vid beräkning av effekter. Stöd har även gått till projekt som cykelgarage, klimatfamiljer och klimatterapi. Syfte, syftet med granskningen är att undersöka om hanteringen av Klimatklivet har varit effektiv samt om stödet lett till kostnadseffektiva åtgärder. Bakgrund, klimatinvesteringsstödet lanserades i Almedalen i juli 2015 och de första åtgärderna godkändes redan hösten 2015. Riksdagen har konstaterat att regeringen i budgeten för 2017 valde att förlänga och höja anslagen till Klimatklivet utan att programmet var utvärderat, samtidigt som utsläppsminskningarna av växthusgaser hade avstannat. Email: Richard Olsson, Head of the Building Office, Umeå University. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Its great that our joint application has been approved. Safer passage, umeå municipality has also been granted funds to improve the bike crossing on Petrus Laestadius väg/Sportgränd (see red dot on map above) between Iksu and the Swedish University of Agricultural Sciences needed to further link together the bike network in the University City. Varje dag cyklar cirka 5000 personer över Campus Umeå och idag var en av dem Per Bolund, det var roligt att visa honom campus!

Nu öppnar Klimatklivet Länsstyrelsen Västerbotten Stolpe in för Stad och Land - Green Umeå - Greenumeå

Iksu umeå klättring, Ny pizzeria haga umeå, Telia umeå centrum,

Andra åtgärder som kan få stöd från Klimatklivet är infrastruktur för klimatsmarta transporter, såsom bytespunkter, logistikterminaler och industrispår. Klimatklivet stöttar allt fler klimatsmarta projekt som minskar utsläppen från till exempel lantbrukssektorn. Det går exempelvis uppsala stationsgatan e6 att söka stöd för den merkostnad som uppstår vid nyinköp av mer miljövänligare tunga fordon, jämfört med fossildrivna. . För budgetåret 2018 utgör Klimatklivet cirka 16 procent av statens utgifter för miljöpolitik, och är därmed en stor post i statsbudgeten. Klimatklivet will help us speed up the process of making our campus development plan reality together with the University, says Olov Bergström, property developer at the northern Swedish branch of Akademiska Hus. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Stadsdelen samlar många aktörer och tusentals människor med Umeå universitet, sjukhuset, iksu, Science park och SLU som största aktörer, säger Roger Granberg, fastighetschef på Akademiska Hus.

Trafik umeå kommun
Öppettider umeå busstation


Sitemap