Main Page Sitemap

Bar och restaurang malmö


bar och restaurang malmö

förstörelse av Personlig information. Du godkänner även att vi får använda din personliga information som vi anser nödvändigt för att ge dig tillstånd att använda och inlösa ett Best Western Travel Card. Du godkänner att vi kan komma att delge din personliga information med BWI:s underställda företag, så att de kan använda denna personliga information för de syften som beskrivs i denna policy. Vänligen notera att vi måste avslöja din information med våra underställda bolag, dotterbolag eller tredje part samt serviceleverantörer för att utföra vissa belöningar och tjänster. Personlig information SOM VI samlar. Vi har en sådan typ av policy. Personlig information som är relaterad till din hälsa så kommer den informationen endast att användas för att kunna uppfylla speciella önskemål (t.ex. Där lagen kräver det, kommer vi att informera dig om sådan förlust, åtkomst, ändring eller sådant missbruk av personlig information som kan påverka dig, så att du kan genomföra adekvata åtgärder för att skydda dina rättigheter. BWI får samla in, personlig Information från dig, vilket innebär information som identifierar dig som en individ, eller information som kan hjälpa till att identifiera dig. Eftersom icke-personlig information inte kan identifiera dig personligen, så kan vi använda och dela denna typ av information med BWI:s underställda företag, licensierade hotell, dotterbolag och annan tredje part för vilka syften som helst, vilket innefattar, men inte begränsas till att sköta och förbättra din. För att skicka din reservationsinformation till valt licensierat hotell eller dotterbolag för att kunna ge licensierade hotell, dotterbolag eller tredje part information om dina belöningar, poäng eller krediter du tjänat in i samband med BWR, och för att licensierade hotell, dotterbolag och tredje part ska. BWI får samla in, använda och delge personlig information för ett eller flera av följande syften: Genomförande av en reservation eller informationsförfrågan. .

Och på andra platser runtom i världen, vilka alla är avsedda att hjälpa BWI i att upprätthålla driften av företaget, och för att hysa driften och underhållandet av det centrala reservationssystemet. BWI och oss ) vill värna om din integritet och vill därför att du informerar dig om hur vi samlar in och använder personlig information (som definieras nedan).

Öppettider friskis och svettis i västerås
Drink bar na wesele koszt

Det datum då denna policy senast ändrades finns längst upp på denna sida. Efter det att vi har mottagit en sådan skriftlig beskrivning kommer en representant från BWI:s kundserviceavdelning kontakta dig för att bestämma en tid och ett sätt för att diskutera din klagan. Org för vår fina ute-skylt. För våra interna företagssyften, så som dataanalys, granskningar, utveckling av nya produkter, förbättring av Siten, förbättring av våra tjänster, identifiering av nya användartrender och besöksmönster, fastställande av effekten av vår marknadsföring, och för att vi ska kunna möta kontraktåtaganden (t.ex. För att kunna följa juridiska eller reglerande krav eller yrkanden i enlighet med lagen, ett domstolsbeslut, en stämning, eller en annan juridisk process. Lokala råvaror och en utvecklad tanke om Jord till bord där man tar tillvara naturens eget skafferi med örter, svamp och allehanda tillbehör genom traditionella lagringsmetoder. Varje fredag kör vi dessutom Cavakvällar från öppning till stängning. Kort därefter fick han ansvaret att som köksmästare starta upp restaurangen på Quality View Hotel i Hyllie, vilket passade bra då hans bostad ligger i nära anslutning. Tillämpning av lagen; nödfall; tillmötesgående. BWI, vi och oss i denna integritetspolicy syftar till alla, beroende på sammanhang, på BWI och alla BWI underställda bolag.


Sitemap