Main Page Sitemap

Saab berget linköping


saab berget linköping

fyra fotbollsplaner. Höjd bottenvåningen 4,2 m, höjd övervåning 4 m, skeppens bredd. Saab var ändå mycket stolt över det. Därför flagar färgen i många av de "allmänna utrymmena". En omsorg om luftkonditioneringen innebar att frisk luft pumpades in i berget och ett mål var att skapa en av landets mest hälsosamma arbetsplatser. Mot det stod kostnaden för att fräscha upp och installera avfuktning i de lokaler som inte fick det år 2000. Mitt under andra världskriget började Saab och Kungliga Flygförvaltningen (KFF) gemensamt arbeta på en hemlig plan: en komplett fabrik drygt 30 meter ner i marken under Saabs ordinarie industriområde i Tannefors i Linköping. System i berget för att upplysa förmän och andra tjänstemän om att de har telefon. I bergfabriken arbetade som mest ett hundratal anställda och de flesta tog rulltrappan till jobbet, en av anläggningens mer udda objekt.

Dert unika med berget var att saab skötte byggandet och KFF skulle bekosta och äga, vilket de gjorde fram till å saab tog över ägandet. Bilagor: Vissa uppgifter rörande bergverkstaden sammanställt av Hugo Bertler Sammanställt av Lars-Uno Elwingsson och Lars. Dit kommer man först efter att ha passerat tre skyddsrumsdörrar. Linköping Det så kallade "Berget" de underjordiska verkstäderna på Saab kommer inte att överges och fyllas med vatten. Vid besöket i oktober 2012 förevigades besöket av en anställd fotograf. Saab hade stått för bygget, medan KFF ägde och bekostade verkstaden ända fram till 1968, då Saab övertog ägandet.


Sitemap