Main Page Sitemap

Rektorsprogrammet uppsala fronter


rektorsprogrammet uppsala fronter

Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Skolledarskap, 10hp, inom det här kunskapsområdet behandlas, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur verksamheten kan styras och ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget samt utifrån styrsystemets principer. Skoljuridik och myndighetsutövning, 10hp, inom det här kunskapsområdet behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i skollagen, skolförordningarna samt de övriga författningar som är av betydelse för verksamheten. Det knyter nämligen samman rollen som resultatansvarig chef med rollen som verksamhetsansvarig ledare. Ansökan till Rektorsprogrammet sker på Skolverkets hemsida. Delkurserna är; Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning, samt, skolledarskap. Alle anzeigen, beiträge, mehr anzeigen. Detta sker bland annat genom ett nära utbyte mellan deltagarna under utbildningen via olika dialogbaserade former för lärande samt i dialog med kursledning i varierande demokratiska arbetsformer.

Rektorsprogrammet uppsala fronter
rektorsprogrammet uppsala fronter

rektorsprogrammet uppsala fronter

Se filmen nedan och låt dig inspireras av vårt rektorsprogram! Det innebär att bara den som redan har en skolledartjänst; som rektor, biträdande rektor eller förskolechef, kan söka utbildningen. Dels ska de agera som resultatansvariga gentemot sina dubbla huvudmän, dels som verksamhetsansvariga, där de bland annat måste väga in faktorer som inte alltid rimmar med ställda krav. Staten står för själva utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för lön under utbildningstiden, resor till internat- och seminariedagar, kostnader för internat och kurslitteratur. Vem bestämmer om jag får gå utbildningen? Rektorsprogrammet omfattar som tidigare tre års studier innehållande tre delkurser om vardera 10hp. Registrieren.186 Aufrufe, rektorsexamen 2018. Förutom detta avstånd göteborg till amsterdam finns det ibland behov av planeringsdagar eller liknande förlagda i samband med träffarna. Anmäl dig till eventet idag! Noch einmal ansehen, video fortsetzen, registrieren nfe.

Please refer to the Fronter support site (m) for a list of supported browsers. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande. Vem får söka det nya Rektorsprogrammet?

Länkarna uppsala
Naglar uppsala dragarbrunnsgatan
Statoil uppsala
Glimmervägen 9a uppsala


Sitemap