Main Page Sitemap

Lunds kommun serveringstillstånd


lunds kommun serveringstillstånd

kan beviljas tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap för fester av helt privat karaktär och utan vinstintresse eller andra kommersiella inslag. Serveringstillstånd, tillfälliga till allmänheten till slutet sällskap Risk för olägenheter Serveringstider Uteservering Gemensam servering Provsmakningstillstånd Catering Ordning och nykterhet Villkor Kommunens tillsynsverksamhet 21 4 4 (21). Vad kostar en ansökan? Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Om sökande är en förening ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse och en styrelse som tar ansvar för föreningens verksamhet. Fokus är återhållsamhet vid servering, att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet. Stor vikt ska läggas vid polismyndighetens yttrande angående risken för ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närhet. Tillfälligt serveringstillstånd för säsongsservering beviljas under period omfattande maximalt 12 veckor. Vid ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd är normal handläggningstid fyra veckor från det att fullständig ansökan kommit in till tillståndsenheten. I dessa fall förenas tillståndet till uteservering med villkor om bordsservering.

Tillsynsplanen ska ange inriktning på och omfattning av den planerade tillsynen. Enligt 5 alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen. Enligt 8 kap 10 alkohollagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövningen och för tillsyn av den som har provsmakningseller serveringstillstånd.

Sommarjobb uppsala kommun 16 år
Christina lundström slu
Svenska lunds universitet
Jonas lundström skellefteå

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 13 13 (21). Beslut om serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd förenas vid behov med villkor rörande exempelvis bordsservering, förordnade ordningsvakter, entrévärdar eller åldersgränser. Vid anmälan av cateringlokal är normal handläggningstid en vecka från det att fullständig anmälan kommit in till tillståndsenheten. Avgiften för ansökan ska täcka kostnaden för tillståndsprövningen.


Sitemap