Main Page Sitemap

Grundläggande psykoterapi lund schema


grundläggande psykoterapi lund schema

förekommande fall C, D, och E nedan. Utbildningen utforskar och fördjupar metateorier, teorier, förhållningssätt och metoder. Patientarbete och handledning tillkommer. Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den sökande ska även kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg flått borrelia behandling på att han eller hon under utbildningen kommer att ha halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och att den sökande är anställd i ett terapeutiskt sammanhang. Socionomexamen, annan motsvarande akademisk examen med ämnesdjup i psykologi (enligt utbildningsanordnarens bedömning).

grundläggande psykoterapi lund schema

Jonas lundström skellefteå
Emma lundh
Lundgren honda öppettider
Central park i lund

Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande. Någon av följande examina: Psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Teoretisk undervisning en dag per vecka. Egenterapi: Individuell verbal psykodynamisk psykoterapi, minst 50 tim, hos legitimerad psykoterapeut med utbildning i psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna. Behöriga sökande till:. Den teoretiska basen är relations- och systemteoretisk. Vi har både grundläggande utbildning i psykoterapi, samt psykoterapeutprogram med inriktning mot psykodynamisk individualpsykoterapi med vuxna, eller inriktning mot familjeterapi. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Sidansvarig: webmaster at soch dot lu dot se arrow, delta i våra SI-möten! Vid ansökningstillfället ska minst två år ha passerat efter psykologexamen eller tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi godkändes i sin helhet, och under denna tid ska den sökande ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter.


Sitemap