Main Page Sitemap

Kandidat uppsats statsvetenskap lund


kandidat uppsats statsvetenskap lund

C-uppsatser måste dock göra en empirisk undersökning, i synnerhet i filosofi görs ofta analyser och redogörelser av icke-empirisk natur. Kursmaterial, antagning och registrering, examination och skrivschema, kursplan för praktiktermin. Skäl till detta är ofta brist på handledare, men också att varje C-uppsats renderar dubbelt så många HÅP:ar (högskoleårsprestationer dvs. Även inom forskningen finns viktiga beröringspunkter, till exempel i forskningsområdet politisk ekonomi där man studerar frågor som olika intressegruppers inflytande över politiken, skillnader mellan länder i välfärdssystem, beskattning och korruption, eller sambanden mellan politisk demokrati och ekonomisk utveckling. Kandidatexamen är den gängse examensformen som högskolestudenter erhåller. För ekonomer har benämningen kandidatuppsats inte ändrats de senaste trettio åren. Andra viktiga kriterier är behandling av tidigare forskning inom samma område och förmåga att kontextualisera sitt bidrag i relation till detta. Programmet omfattar kurser i nationalekonomi och statsvetenskap på grundnivå omfattande 150 högskolepoäng samt valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng.

Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande. Scheman, scheman för de statsvetenskapliga kurser som ingår i programmet hittar du på de olika kurssidorna.

Max lundmark landskrona bois
Motorväg avstängd malmö lund
Hämtmat lund

Ekonomer skriver en kandidatuppsats för att få en kandidatexamen. Varje students poängproduktion om 60 poäng ger institutionen rätt att få denna summa från staten i ersättning. Förr i tiden kallades den för trebetygsuppsatser (varje termin räknades som ett betyg). C-uppsatsen förväntas vara antingen ett självständigt arbete dvs. Genomförandet av en empirisk undersökning är också en viktig del av en C-uppsats. Ansökan, sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. Termin 2: Nationalekonomi I, 30 hp, termin 3: Statsvetenskap II, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska II,. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Termin 6: Valfria kurser omfattande. Juristexamen en yrkesexamen som tar fyra och ett halvt år genomföra. Studenten skall behärska grundläggande forskningsbegrepp, i synnerhet vetenskapliga metoder och formulering av en forskningsfråga.

C- uppsats, Kandidatuppsats Uppsatscoachen
Sök uppsats - Statsvetenskapliga institutionen - Uppsala universitet
Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet - Home Facebook
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap

Sara lunds blogg
2018 lund pro v 1875 recensioner


Sitemap