Main Page Sitemap

Advokatbyrån dubio ab


advokatbyrån dubio ab

jurist, och bör kräva det så fort som möjligt. Förvar, den som tas i förvar har rätt till advokat, och bör önska en advokat så fort som möjligt. Våra advokater är professionella och orädda, och står upp för dig som är utsatt för brott. LVU / Lagen om vård av unga. Den som misstänks för brott med fängelse i straffskalan har vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. I mål om tvångsvård av missbrukare, mål om rättspsykiatrisk vård och mål om psykiatrisk tvångsvård har man oftast rätt till en advokat eller jurist som tillvaratar ens intressen. Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Arv, bouppteckningar, bodelningar och andra typer av ekonomiska angelägenheter kan Dubios medarbetare hjälpa till med. Samtliga parter har rätt att önska den advokat eller jurist de vill. Dubios medarbetare har gedigen erfarenhet och kompetens av att föra klienternas talan i förvaltningsrättsliga domstolar i mål om tvångsvård.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med dessa frågor. Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att önska din advokat. LPT / LRV / LVM, medarbetarna på Dubio åtar sig även uppdrag som offentliga biträden inom ramen för annan typ av tvångsvård. Målsägandebiträdet är närvarande under hela polisutredningen, samt under rättegång. Den som misstänks för brott med fängelse i straffskalan har vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Vi åtar oss även uppdrag som privata ombud i asylprocessen, samt upprättar ansökningar om verkställighetshinder för att möjliggöra en ny prövning hos Migrationsverket. Byråns advokater har erfarenhet av en rad olika typer av mål såsom mord, ekonomisk brottslighet, narkotikabrott, våldsbrott och sexualmål. Asyl, du som söker asyl och anses vara i behov av advokat kan önska den advokat du vill. Uppehållstillstånd på grund av arbete och/eller anknytning.


Sitemap