Main Page Sitemap

SFI uppsala gottsunda


sFI uppsala gottsunda

aktiviteter: Grundläggande läs- och skrivundervisning (alfabetisering) för den som aldrig har gått i skola eller bara några. Lärarnas riksförbund, Katarina Reineck. Sjukanmälan, du sjukanmäler dig till din lärare. Mina studiekamrater respekterar mig, jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro). Vi har klassrum med teknisk utrustning, datasalar och gott om uppehållsrum med tillgång bangatan 11 lund till kaffeautomater för de studerande.

Att du har språkkunskaper är önskvärt. Vi använder dator/surfplatta i skolan. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. De har lång erfarenhet av SFI-undervisning och är vana att leda sina elever mot kunskapsmålen i SFI. Vi måste kunna garantera att våra medborgare får den utbildningskvalitet som vi har avtalat om, säger Mohamad Hassan (FP ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Kakeldesign uppsala öppettider
Städer i uppsala
Min akademi uppsala


Sitemap