Main Page Sitemap

Termodynamik Umeå universitet


termodynamik Umeå universitet

bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Energiläran kräver förkunskaper i matematik och fysik enligt gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska gren. Grundläggande begrepp som temperatur, tryck, inre energi, arbete, värme, entalpi, entropi och exergi tas upp, såsom termodynamikens huvudsatser, tillståndsfunktioner och olika kretsprocesser.

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 5FY124 ht 2012, avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 5FY138 ht 2015 ht 2014 ht 2013, avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 5FY167 ht 2017 Avancerade lasersystem och laserteknologi 7,5 hp 5FY189 ht 2017 Avancerade material 7,5 hp 5FY130. Kursplaner finns även under kursplanesök. Förkunskapskrav: Univ: För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) och Klassisk mekanik A (5FY041, 9 hp) eller motsvarande.

Stipendium umeå universitet, Begagnat umeå, Dovan umeå,

Undervisningens upplägg, kursen bygger på föreläsningar och diskussionsgrupper där lärobokens material diskuteras. En mindre individuell utredningsuppgift presenteras muntligen eller skriftligen. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Kursplan, biophysical Chemistry: Thermodynamics,.5 Credits, högskolepoäng:.5. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U Godkänd (3 Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Värmemaskiner, kylmaskiner, värmepumpar behandlas utifrån termodynamiska begrepp och kretsprocesser. Innehåll, kursen behandlar termodynamikens grunder, materiens olika faser och omvandlingar samt termodynamiska egenskaper. Övriga föreskrifter, litteratur, litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen.

termodynamik Umeå universitet


Sitemap