Main Page Sitemap

Östra sjukhuset göteborg avgiftning


östra sjukhuset göteborg avgiftning

"Mer pengar räcker inte en färsk kartläggning av regeringens narkotikasamordnare visar att Västra Götaland är ett av de landsting som inte klarar att leva upp till vårdgarantin, som enligt politikerna även gäller inom missbruksvården. På Östra sjukhuset finns en tillnyktringsenhet (TNE/364) där bland annat personer i behov av sjukvårdande insatser omhändertagits enligt Lagen om berusning (LOB). Dagens patienter är också mer vårdkrävande.

Målet är att de som väntar på avgiftning ska få hjälp inom två veckor. Primärvården ansvarar för insatser vid riskbruk samt behandling av missbruk utan psykiatrisk problematik. Jag tror inte det räcker att bara tillföra mera pengar, vi måste arbeta på bred front även med andra åtgärder, säger Jan-Åke Simonsson). Det är väldigt lång tid för en människa som söker akutvård, konstaterar Karina Stein. På vår avdelning vill vi hjälpa dig till att bli rök/snusfri. Nordhemskliniken har både heldygnsvård och öppenvård för personer med missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och droger utan att ha en psykiatrisk samsjuklighet. För ett par år sedan var det lika ovanligt med kvinnor bland våra unga patienter som bland de äldre missbrukarna. Vi som arbetar här, på avdelningen finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare.

Postnord logistik göteborg öppettider, Kommunstyrelsen göteborg ledamöter, Apple store göteborg nordstan,

Upptagningsområden är Göteborg och Mölndals stad samt kommunerna Partille, Härryda och Öckerö. Heldygnsvården inom Beroende består av avdelning 306 som tar emot unga vuxna, avdelning 367 som är en akutavdelning och avdelning 368 för de patienter som behöver längre vårdtid. 08.30 och.45 där vi planerar dagens aktiviteter, tar emot önskemål och diskuterar det som känns angeläget för gruppen. Jan-Åke Simonsson(s ansvarig politiker i regionstyrelsen, är medveten om situationen: - Köerna är oacceptabelt långa och det är väldigt bekymmersamt. Lika hemskt är att vi indirekt måste säga åt dem att fortsätta begå brott eller prostituera sig för att få råd med sitt heroin. Dessutom finns en dagavdelning 369 för patienter som arbetar med personcentrerad vård och erbjuder stöd i vardagen för att klara av en bestående alkohol- och drogfrihet. Den senaste tiden har vi bland annat upptäckt flera fall av tuberkolos och svårbehandlad diabetes, undersköterska uppsala natt säger Karina Stein. Vi tar emot dig som behöver förlängd abstinensbehandling och uppföljning på annat sätt. Sammanlagt står 200 missbrukare just nu i kö för att få metadon eller Subutex. Men i år är situationen så desperat att vi måste omfördela pengarna och tänja resurserna för att kunna hålla öppet, säger Karina Stein, som väntar på klartecken från politikerna om ytterligare två tjänster. Vad den ökade tillströmningen till avgiftningen beror på är det ingen som riktigt vet.

Färdtjänst ledsagare göteborg, Flygbuss göteborg, Simba restaurang Göteborg, DHL express Göteborg kontakt,


Sitemap