Main Page Sitemap

Kurser uppsala kommun


kurser uppsala kommun

Ecolgico i Rio Grande do Sul i Brasilien med olika metoder inom ekologiskt jordbruk. Kompetensområden: GIS-analyser och modellering Flygbildstolkning Landskapsekologi Tre referensprojekt: Ostlänken viltanalys - modellering (i circuitscape) av vilda djurs rörelser i landskapet och utvärdering av effekter av planerad järnväg (Trafikverket). Livsmedelssäkerhet, livsmedelshygien, issäkerhet och jägarexamen. Bekräftelse, vi bekräftar din plats omgående via e-post eller brev. Utbildning: Fristående kurser (2008) inom provtagning av recipienter (ProVAb) och provtagning av dricksvatten samt miljökontroll - utsläpp till vatten (Teknologiskt institut). Magisterexamen i GIS och fjärranalys (2009) från Kings College University of London, Storbritannien.

Folkuniversitetet - kurser, utbildningar och skolorkurser uppsala kommun

Kompetensområden: ekologisk status i vattenmiljöer vattenväxter våtmarksekologi Tre referensprojekt: Recipientkontroll Mörrumsån - projektledning, provtagning, rapportering och indexberäkningar (Mörrumsåns Vattenråd). Kontaktuppgifter: Maria Thorell Calluna AB Karlagatan Lidköping Affärsområde: Planering Marianne Skoglund Redovisningsansvarig Marianne Skoglund har hand om bokföring och redovisning på Calluna. Stockholm Resilience Centre - forskare och lärare inom studiet av social-ekologiska system.

Kontaktuppgifter: Emma Campbell Calluna AB Linköpings slott 582 28 Linköping Affärsområde: Planering Erik Edvardsson Naturmiljökonsult Erik Edvardsson arbetar med naturvärdesinventeringar, artinventeringar, riktade flora- och faunainventeringar och bedömningar inom olika typer av exploateringsprojekt. Kompetensområden: Naturvärdesbedömningar Insekter kryptogamer Landskapsekologi och GIS Tre referensprojekt: Kartläggning av skyddsvärda träd i Åmåls kommun - fältinventering och sammanställning i rapport (Länsstyrelsen i Västra Götalands län). Han jobbar mycket med recipientprovtagning i Stockholms skärgård loppis malmö öppettider och i sjöar, samt dricksvattenprovtagningar. Han har även graderat till Sandan i Aikido (3:e graden av svart bälte). Stockholm Vatten AB - kemist och provtagare, samt tjänstgjorde som befäl på provtagningsfartyget Ebria.


Sitemap