Main Page Sitemap

Stockholms kommun stadsbyggnadskontoret


stockholms kommun stadsbyggnadskontoret

ritningar finns för arkiverade/avslutade ärenden. Ryssgården : the flygsträcka stockholm new york square will keep most of its current form but will become a part of passage between Katarinaparken and the water. 3 4 Stadsplanedirektörer och stadsbyggnadsdirektörer i Stockholm Hallman Lilienberg Markelius Sidenbladh Westman Wohlin. The bus terminal : will be placed inside the Katarina bedrock. Isbn ( PDF 1 PDF 2 ) Enligt uppgift från Stockholms Sadsbyggnadskontor kan den formella tidpunkten för ändringen ha varit 1973. I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning.

En stor del av arkivbeståndet utgörs av byggnadshandlingar från 1875 och framåt, men även handlingar från tiden dessförinnan kan finnas. Folder "Stadsbyggnadsnämndens arkiv" utgiven. New buildings : next to Södermalmstorg a low rising building will be built to accommodate restaurants or cultural activities. Kontoret återfinns i, tekniska nämndhuset vid, fleminggatan 4, och har ansvar för detaljplan och planprocessen samt handlägger bygglovs - och bygganmälningsärenden. Även ritningar för rivna byggnader är i många fall bevarade.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar även för bygglovgivning, kartförsörjning och bidrag till handikappanpassning av bostäder. Stadsbyggnadskontoret bildades 1955 och handlingar. Då finns i kontorets arkiv. Härutöver finns även vissa handlingar gällande bygg, plan, stadsmätning och lantmäteri som tagits över från kontorets föregångare (stadsarkitekt-, stadsplane- och stadsingenjörskontoret) i arkivet. 14 november 2018 11:20.

Umeå kommun förskola jobb, Bästa restauranger stockholms skärgård, Uppsala kommun cykelpump, Fisk i stockholms stadshuset,


Sitemap