Main Page Sitemap

Boråstapeter 37736


boråstapeter 37736

any personal data to these websites. To allow you to participate in interactive features of our service, when you choose to. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av WallVision kan du begära detta skriftligen via brev (Box 1, SE-503 05 Borås) eller via e-post. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren. Boråstapeter är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om uppgifter som rör behandling av den sökande. Under tiden du besöker en webbplats, skickas cookies mellan din dator, mobil eller läsplatta och servern för att kunna koppla information. Boråstapeter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to EcoBoråstapeter. Rätt till rättelse, vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Cookies, en cookie är en textfil som sparas och under efterföljande besök på Webbplatsen, hämtas från din dator, mobil eller läsplatta.

Boråstapeter kommer att behandla dina uppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, råd, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information rörande aktuella frågor och marknadsföringsmaterial. If our holding company or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case personal data held by it about its customers will be one of the transferred assets. To notify you about changes to our service. Inga cookies kommer då att lagras, men du kommer inte heller att kunna använda delar av Webbplatsen och andra delar av Webbplatsen kommer inte att fungera korrekt. You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. Personuppgifterna amerikanska Göteborg melee kan komma att lämnas ut till andra företag godkända av WallVision för nödvändig behandling på uppdrag av WallVision.

Därefter raderas dina personuppgifter. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till oss på nedan adress: WA WallVision AB att: Dataskyddsombud. I följande fall måste personuppgifter raderas: Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för; Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke; Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig.


Sitemap