Main Page Sitemap

Detaljplan uppsala


detaljplan uppsala

planmosaik. För att få bort detta måste du ställa in genomskinlighet. Planmosaik i qgis, qGIS är ett gratisprogram baserat på öppen källkod (ett så kallat foss-program Free and open source software). Öppna detaljplanekartan i georefereraren Detaljplanekartan.pdf-format är nu öppnad i georefereraren. Du har nu en planmosaik som kan tjäna som ett inlägg i debatten.

Detaljplaner E-post: [email protected] uppsala.se Detaljplaner Östra Sala backe

Höstlov 2017 uppsala, Duvan hotell uppsala,

På bilden nedan är även detaljplanegränserna utmärkta med rött. Detta är p g a att hela bilden sparas, men allt utanför klippområdet saknar datavärde och blir svar om man inte ändrar inställningarna för detta. Kartan med planmosaiken blir ett överskådligt inlägg i debatten. Vi kan aldrig förvänta oss några hundraprocentigt och enkla svar från kartan, men den är ett av våra verktyg för att nå fram till ett svar. Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de contrôle disponibles, consultez.


Sitemap