Main Page Sitemap

Borgerlig vigsel utan ceremoni


borgerlig vigsel utan ceremoni

Det är gratis att viga sig Stadshuset. Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Efter vigseln anteckningar vigselförättaren i ett protokoll om vigseln. På helgdagar tar vigselförrättarna ut reseersättning som ska betalas i samband med vigseln eller innan.borgerlig vigsel utan ceremoni

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Ni behöver inte vara skrivna i Göteborg för att få vigas borgerligt i Göteborg.borgerlig vigsel utan ceremoni

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. I Linköpings kommun finns det officiella förrättare som får förrätta borgerlig vigsel. Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön.

Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill. Ni bestämmer själva inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vill vigas ensamma eller tillsammans med gäster. Sedan kan två personer ingå äktenskap oavsett om de är av samma eller olika kön. Vill man ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap går det bra. Kommunen kan också ställa upp med vittnen. Inloggning medlemmar, tEXT anna lundgren, den borgerliga vigselakten kan hållas i stadshuset där du bor. Postadress: Lidköpings kommun, kontaktcenter 531 88 lidkÖping vid Vänern, hindersprövning och anmälan om efternamn.

borgerlig vigsel utan ceremoni


Sitemap