Main Page Sitemap

Väven umea


väven umea

på ena sidan och citykärnan med gallerior, butiksstråk, torg och park på de andra. Det innebär bl a att 100 000 tidigare magasinerade volymer nu blir tillgängliga för alla. Läst taden mellan broarna: Så kan ett badhus på kajen. Auf der Straßenebene liegt voll integriert in biblioteksgatan stockholm das neue Kulturhaus und die Hotels ein großer Innenhof, der dank seines Glasdachs völlig unabhängig vom Wetter ist.

Väven i, umeå - kultur och upplevelser, vävenväven umea

Läst White arkitekter, projektbeskrivning. Följer Umeå stadsbiblioteks ordinarie öppettider: 9-20, fredag 9-18, lördag 10-16, söndag 12-16, entré Väven Södra, Västra Strandgatan. Die neue, hochmoderne Stadtbibliothek wird mehr als ein Ort der Ausleihe, nämlich mit Ausstellungen, Veranstaltungen und virtuellen Dienstleistungen eine offene Begegnungsstätte für die Einwohner von Umeå und die Besucher der Stadt. Arkitekter har varit norska, snøhetta och svenska. Läst, Hård kritik mot kulturhuvudstadsåret" Läst VK, : "Den smutsiga sanningen om kulturhuvudstaden" Läst. Kulturhuset innehåller flera kulturinstitutioner som flyttats från andra delar av staden samt en del nya kulturella satsningar. Läst rkitektförslag från 2004. Das Gasthaus Gotthards Krog mit einer klassischen Bar sowie eine handwerkliche Bäckerei mit eigenem Café.

Das Museum der Frauengeschichte Aktionen, Gelächter und Debatten. Auf drei Etagen im neuen Kulturhaus Väven erhält die Stadtbibliothek erheblich mehr Fläche für seine großen Bücher- und Mediensammlungen als in den alten Räumlichkeiten. Den lokala debatten om vad den centrala älvstranden ofta kallad kajen i Umeå ska användas till har varit livlig sedan sent 1980-tal 19 20, då de första idéerna för det kommunala projektet Staden mellan broarna atopisk eksem bebis hund presenterades. Väven är ett kulturhus i, umeå beläget vid, umeälven. Den i relation till omgivande bebyggelse avvikande utformningen har ifrågasatts och även anklagats för att vara ett plagiat, eftersom liknande fasader finns på tre punkthus. Väven invigdes i etapper under 2014 samma år som Umeå var Europas Kulturhuvudstad. Väven med sin ljusa, böljande fasad är ett arkitektoniskt landmärke av hög internationell klass, ritat av norska Snøhetta och svenska White Arkitekter. Entré Väven Östra, Västra Rådhusgatan. I det nya kulturhuset finns Kvinnohistoriskt museum det enda i sitt slag i Sverige. Nytt i biblioteket också temaområden, till exempel kommer böcker om konst, design och arkitektur att exponeras i anslutning till konstutställningar. Das Museum soll ganz im Zeichen einer lebendigen Gestaltung stehen und die Besucher immer wieder neu anlocken. Väven är Umeås nya kulturarena - ett helt kvarter med kulturverksamheter och upplevelser som interagerar.

väven umea


Sitemap