Main Page Sitemap

Uppsala årets miljöstad


uppsala årets miljöstad

hållbara transporter. Uppsala har också en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från restprodukter. Han samordnar förvaltningarna och bolagen. Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets Tillväxtkommun 2018. Telefon:, e-post: [email protected] uppsala.se Björn Sigurdsson, klimatstrateg Uppsala kommun Telefon: E-post: [email protected] uppsala.se Presskontakt Erik Boman, presschef Telefon). Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För Uppsalas del har arbetet inom hållbar mobilitet exempelvis bestått av nybyggnation och upprustning av cykelbanor, förbättrad snöröjning och sandning under vintern. Det märks tydligt i Sydsvenskans artikel (Malmösidorna 6/10) att kommunens representanter är dåligt insatta i vad som hände med kommunens placeringar av stiftelsernas pengar i somras. Men enligt kommunalrådet Stefan Hanna, som har ansvar för klimatfrågor i Uppsala, finns det ingen risk att man nu lutar sig tillbaka i miljöarbetet bara för att man vunnit priset. Min första prioritet är att få alla dessa utvecklingsområden att hänga ihop, säger Marlene Burwik. Läs mer om mim hundbur göteborg Ultunalänken och Kunskapsspåret. Andra stora satsningar inom mobilitet.uppsala årets miljöstad

I konkurrens med över 130 städer från 23 olika länder har. Uppsala utsetts till årets globala miljöstad av Världsnaturfonden, WWF, i organisationens stadsutmaning One Planet City Challenge. För femte året i rad.

Biljettkontroll sl uppsala
Trädgårdsgatan 12b uppsala
Linden uppsala
Blocket uppsala skridskor

Sysselsättningsutveckling : 6,5 (riksgenomsnitt 2,8 ). Maria Gardfjell (MP kommunalråd med ansvar för klimat och miljö. Skattekraftsutveckling : 9,5 (riksgenomsnitt 8,7 ). Förutom insatserna att bygga upp infrastruktur för elfordon fortsätter. Och i dialoger om omsorg samarbetar vi nära med medlems- och brukarorganisationer, säger Marlene Burwik. Klimatpositivt som mål, systematiskt arbete och politiskt ansvarstagande är vårt vinnande koncept. UNT - 30 sep. Fokus har legat på kommunernas mister franska stockholm instagram arbete att minska utsläppen i städer genom nya transportvanor. Uppsala kommun fortsätter arbetet inom hållbar mobilitet genom att bygga infrastruktur för elfordon, utveckla kollektivtrafiken, samt att ytterligare förbättra förutsättningarna för cyklister. Uppsala är de kommande spårvagnslinjerna Ultunalänken och Kunskapsspåret. Vi bygger på det vi har och adderar till historien, säger Marlene Burwick. Vi har ett gemensamt uppdrag, ett Uppsala, vi löser problem och skapar bra livsmiljöer och villkor tillsammans, säger Marlene Burwik.


Sitemap