Main Page Sitemap

Psykiatri unga vuxna helsingborg


psykiatri unga vuxna helsingborg

göra vad. Av socialtjänsten tågtrafik lund stockholm kan du också få råd om du är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt. Vuxna, vuxna, lättare psykisk ohälsa, om du har lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Deras första uppdrag blir att se till att Helsingborgs stad och Region Skåne samverkar kring varje klient med psykisk ohälsa. Barn och unga 0-18 år En väg in är det telefonnummer som barn och unga (0-18 år) samt vårdnadshavare kan ringa för att få hjälp eller rådgivning om barns och ungas psykiska hälsa. Du kan dygnet runt ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd om vård och hjälp att hitta rätt. I Skåne finns studenthälsomottagningar i Lund, Malmö, Kristianstad, Alnarp och Helsingborg.

E-tjänster, så söker du vård hos oss. Allvarlig psykisk ohälsa, om du har allvarligare psykiska problem som depression, kraftig ångest och oro, tvångstankar eller psykotiska upplevelser vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Personalen kan boka en tid till en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Om det behövs kan ni bli remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin (bup). I Skåne finns fyra akutmottagningar som har öppet dygnet runt; Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Fäll ihop, barn och unga 6-18 år, barn och unga 6-18. Fäll ihop Unga 18-25 år Unga 18-25 år Lättare psykisk ohälsa Om du behöver prata med någon om lättare psykiska besvär som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ungdomsmottagningen. Din läkare remitterar dig vidare till psykiatrisk specialistvård om det behövs. Det kan handla om att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig sommarjobb uppsala kommun 16 år själv, blir slagen eller inte har pengar för att överleva.

psykiatri unga vuxna helsingborg


Sitemap