Main Page Sitemap

Fredrik nilsson koneo uppsala


fredrik nilsson koneo uppsala

de risker som finns om vi inte är förberedda. Vi jobbar hårt med att hålla högsta kvalitet i de jobb vi utför och att se till så att vårt löfte till kunderna verkligen stämmer med det vi kan leverera, fortsätter Fredrik Nilsson. För mer information om undersökningen: Christoffer Kela, projektledare, Publikator i Norden. Vi lär oss varje dag och arbetar med ständiga förbättringar precis som alla andra som är ISO-certifierade. 11.30 Härlig lunch och välkommen, vad, hur och varför gdpr. Förordningen berör samtliga företag och organisationer och kommer att innebära en stor omställning för alla. Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, Uppsala universitet. Under augusti 2014 har marknadsundersökningsföretaget Publikator genomfört 179 personliga intervjuer med IT-chefer i Uppsala län, verksamma i svenska aktiebolag med minst tio anställda per arbetsställe. Vi hoppas att det märks ute hos våra kunder.

Koneo r ny favorit hos IT-cheferna i Uppsalafredrik nilsson koneo uppsala

Frågor och er väg framåt, datum: Torsdag 7 december 2017, tid:.30.30. Det är inte alltid lätt att avgöra. Plats: IFU Arena, seminariet kostar 500 kr och inkluderar lunch. Det är där som vi på Gibon kommer.

Boken bygger på övertygelsen att controllern bör få en allt viktigare roll i linden uppsala utvecklandet av de nya affärssystemen. Det kan till exempel vara svårt att hitta rätt kompetens och få en nära relation till en leverantör som förstår ens verksamhet och utmaningar. Det här goda betyget sporrar oss att fokusera ännu mer på det lokala och att finnas tillhands nära våra kunder. Det digitaliseras som aldrig förr i Sverige. De kompletta branschartiklarna finns att läsa på m, den ersätts PUL av den nya Dataskyddsförordningen gdpr. Vi behöver din anmälan senast tisdag den 5/12.

Vi h r ofta fr n v ra kunder att de uppskattar n rheten till v ra tekniker och att de f r snabb hj lp, s ger Fredrik Nilsson, VD, Koneo Uppsala.
Koneo Uppsala har 20 medarbetare och ing r i den rikst ckande Koneokedjan.
Vi jobbar h rt med att h lla h gsta kvalitet i de jobb vi utf r och att se till s att v rt l fte till kunderna verkligen st mmer med det vi kan leverera, forts tter Fredrik Nilsson.


Sitemap