Main Page Sitemap

Lund domkyrka kör


lund domkyrka kör

Jerusalem där en dylik ljusstake fanns. Mellan åren 15 restaurerades kyrkan av Adam van Düren. För snart två månader sedan blev jag uppläxad av två av domkyrkoguiderna i Lunds domkyrka, deras kommunikatör och deras domkyrkokaplan. Ovanför detta hänger en baldakin. Under mosaiken finns tre fönster med glasmålningar med motiv ur skapelseberättelsen utförda 1930 av Emanuel Vigeland. Officiantstolen är samtida med och har en utformning liknande korstolarna i högkoret och användes av prästerna.lund domkyrka kör

Domkyrkan har körer för alla åldrar, med olika inriktningar och krav på förkunskaper.
Kontakta gärna körledarna för mer information!
Ide Vokalensemble är en blandad kör med ca 16 medlemmar som regelbundet sjunger i Domkyrkans högmässor, musikgudstjänster och konserter.
Vi sjunger repertoar från renässansen till vår tids musik med tyngdpunkten på kör á capella.
För snart två månader sedan blev jag uppläxad av två av domkyrkoguiderna i Lunds domkyrka, deras kommunikatör och deras domkyrkokaplan.

lund domkyrka kör

Lediga lägenheter lundsbrunn
Juridik i lund flashback
Meca lunden 25
Tåg stockholm lund tid

Förr fanns altaret för de allmänna gudstjänsterna framför lektoriemuren. Landshövdingen och biskopen förkastade därför planen. Med ett speciellt uppfunnet hävverktyg lyckades man korrigera de svåra sättningarna i väggar och valv. Det är i mittskeppet som domkyrkans huvudgudstjänst på söndagar firas. Statyn, gjord av Peter Linde, var en gåva till domkyrkorådet som togs emot av Christina Odenberg och avtäcktes i slutet av oktober 2003 av ammar. Den största är läktarorgeln som byggdes av det danska företaget Marcussen Søn. Dock har urtavlan 24 timmar, dvs den tid det tar för solen att skenbart företa ett varv runt jorden. I kryptan finns flera sarkofager, kistor och gravhällar. På brunnskaret finns satyriska bilder och texter på plattyska.


Sitemap