Main Page Sitemap

Stockholm sevärdheter karta


stockholm sevärdheter karta

sockenkyrka i Kyrkoby, helgad åt S:t Lars och uppförd under den senare delen av 1200-talet. I kommunen finns flera byggnader, minnesmärken och kulturlandskap som har en given plats i svensk och åländsk historia från vikingatiden och framåt. Talk of the town karta med alla de 56 guideplatserna i Stockholm.

Sevärdheter - Visit Stockholm - Visitstockholmstockholm sevärdheter karta

Glöm inte heller bort att se samlingarna i Ålands jakt- och fiskemuseum i Käringsund. Visa större karta, om du vill se en större karta kan du klicka på länken "Visa större karta" här ovanför. Stockholmskarta med sevärdheter i PDF för utskrift. Labbas hembygdsgård, labbas hembygdsgård står på platsen för den optiska telegraf som från 1700-talets slut sammanlänkade Eckerö-Signilskär-Grisslehamn. Ängstorp, gästhemmet Ängstorp i Storby var en gång det gamla postkontoret från 1778. Längs postvägen finner du idag rödfärgade kopior av de ryska avståndsstolparna som anger avståndet till Post- och tullhuset i Eckerö. Varje guideplats är markerad med en kartnål. Postrodden Årligen genomförs den så kallade Postrodden i åminnelse av den riskabla postgången över Ålands hav. Byggnaden ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi, och räknas som ett av Engels viktigaste byggnadsverk. Samma farvatten trafikeras av Eckerö Linjens flaggskepp m/s Eckerö sommar som vinter. Svartvita fotografier och texter kompletterar föremålen och beskriver livet på fiskelägen och marknader, hur man jagade säl och drog not. Ålands jakt- och fiskemuseum Ålands jakt- och fiskemuseum ligger vackert beläget intill Fiskelägets grå bodar i Käringsund.

Stockholm sevärdheter karta
stockholm sevärdheter karta


Sitemap