Main Page Sitemap

Oredlighet mot borgenär engelska


oredlighet mot borgenär engelska

straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex. Övriga borgenärsbrott omfattar tre kategorier: Oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer. Brottet sker när en gäldenär på eller är nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde när konkurs är nära förestående, ur Sverige för bort egendom av betydande värde eller, i konkurs, undandrar eller undanhåller konkursförvaltaren någon tillgång. Oredlighet mot borgenär, brott mot borgenär som föreligger. Då bryter man helt enkelt ett förtroende som man har haft och tillika anses ha kvar. Full resolution (tiff), on this page / på denna sida - Supplement: B - bollmottagare. För att bedömas som brottslig handling räcker det med att det finns en påtaglig risk att andra borgenärers rätt till betalning minskar. Påföljd, straffskalan för övriga borgenärsbrott är fängelse i högst två. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två. Bara i undantagsfall kan man bli dömd för något man gjort sedan ett sådant trohetsförhållande upphört.oredlighet mot borgenär engelska

Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper.
Oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer.
Det innebär att en person som står i skuld och som är, eller riskerar att hamna på obestånd, agerar på ett sätt som kan innebära skada för fordringsägarna,.ex genom att göra sig av med egendom eller lämna felaktiga uppgifter om sina tillgångar.
Sju ansvariga inom Nova Kiinteistökehitys misstänks för grov oredlighet och för bokföringsbrott.

prev. . sida nästa sida next page Below is the raw OCR text from the above scanned image. sida nästa sida next page Project Runeberg, Sun Jul 3 22:48:24 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Previous Next. Även att hindra att egendom tas i anspråk för betalning kan vara straffbart enligt denna bestämmelse. Brottet bedöms som grovt om gärningsmannen beedigat förtydliga oriktig uppgift eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av betydande omfattning eller annars av särskilt farlig art. I normalfallet kan man bara bli dömd för trolöshet för handlingar som man begår under den tid som det aktuella trohetsförhållandet äger bestånd, till exempel om man skadar arbetsgivaren/huvudmannen under en pågående anställning.


Sitemap