Main Page Sitemap

Uppsala universitet juristprogrammet utbyte


uppsala universitet juristprogrammet utbyte

särskild blankett och en prövning måste göras i varje enskilt fall. I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer. Det finns flera olika sätt att hitta bostad i Uppsala. Sista ansökningsdag är stockholms stad bostadskön 15 april till hösten och 15 oktober till våren.uppsala universitet juristprogrammet utbyte

Vi hjälper dig att få en bättre koll på ditt pensionssparande, din pensionsförsäkring och din liv- och sjukförsäkring. Styling på Ola Brorssons väg i Malmö.

Var hittar jag mer information om juristprogrammet i Uppsala? Om du är student på juristprogrammet och ska läsa någon av terminskurserna 2-6 kommande termin ska du anmäla dig till kursen senast den 15 april (till höstterminen) respektive den 15 oktober (till vårterminen). Du kan få intyg som gäller både studieresultat och registreringar. . Praktik kan genomföras i samband med examensarbetet. Antagning sker både till höstterminen och till vårterminen. Mer information om examensarbete hittar. Sista ansökningsdag är densamma som för anmälan till terminskurser, det vill säga den 15 april respektive den 15 oktober. För utlandsstudier gäller särskilda ansökningsregler (se fråga 6). På praktiken har du tillgång till den kunskap och erfarenhet som finns på arbetsplatsen och det är där du gör en stor del av din research inför uppsatsarbetet. Juristexamen är en yrkesexamen. Hur anmäler jag mig till nästa termin? Länkar till formulären publiceras i ett meddelande på Studentportalen i god tid före sista anmälnings-/ansökningsdag.

Vanliga frågor - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet Lund Väster 3 Norrköping - Här finns vi - Folkuniversitetet Denver, broncos - Wikipedia


Sitemap